ទុយអៀកាស

  • Fithem Ks-816 Wireless bluetooth tws headset low-treble headset can be customized logo

    កាសប៊្លូធូសឥតខ្សែឥតខ្សែ Fithem Ks-816 អាចប្តូរបានតាមបំណង

    ចាប់ផ្តើមពីរូបរាងនិងបញ្ចប់ប្រកបដោយគុណភាពម៉ូដែលឯកជនរបស់រោងចក្រ / គាំទ្រការប្តូរឡូហ្គោតាមប្រព័ន្ធប៊្លូធូស ៥.០ / អាយភី ៥ គុណភាពសំឡេង HIFI គុណភាពវាយនភាពម៉ាត់យើងជាម៉ូដែលឧស្សាហកម្មរួមបញ្ចូលគ្នានិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ទូកគុណភាពសំឡេងមិនបំផ្លាញសុភាពរាបនិងឆើតឆាយ។ ស្តាប់សំឡេងស្ងប់ស្ងាត់។